|   

Маршрут

Adventure Sky Run е най-високото планинско бягане в България и на Балканите.

   GPS Track

Преминава през първенеца на полуострова - вр. Мусала 2925м. 
Средна надморска височина на трасето 2224м
Над 10 върха, 30 езера, 7 циркуса, 3609м. положителна денивелация. 
55 km истинско приключение.

Старт - Боровец
1. Мусаленска пътека
2. Маркуджиците
3. х. Мусала
4. Заслон "Ледено езеро"
5. Връх Мусала
6. Връх Малък  Близнак
7. Връх Голям  Близнак
8. Връх Овчарец
9. Седловината Джанка(разклона за х.Грънчар)
10. Връх Налбант(Ковач)
11. Седловината Горни куки (разклона за х.Семково)
12. Връх Вапа(подсичане)
13. Връх Канарата(подсичане)
14. Канарски преслап
15. x.Рибни Езера
16. Кобилино бранище
17. Страшно езеро
Финал - ЦПШ Мальовица

 

ПОДКРЕПИТЕЛНИ ПУНКТОВЕ И РАЗСТОЯНИЯ МЕЖДУ ТЯХ
 

От .. До .. Разстояние Денивелация
Старт - вр.Мусала 12.58 км. +1577 м.
вр.Мусала - седл.Джанка 7.45 км. +339 м. - 893  м.
селд. Джанка -  х. Рибни Езера 15.29 км. +667 м. - 879 м.
 х. Рибни Езера - засл. Коб.Бранище 9,9 км. +546 м. - 464 м.
 засл. Коб.Бранище - Финал ЦПШ 9,78 км. +470 м. -763м