|   

Сигурност

        Планинска спасителна служба
http://www.pss-bg.bg/

Планинската спасителна служба (ПСС) е специализирана организация в състава на Българския Червен кръст (БЧК) и развива своята дейност на основание на закона за БЧК (27.09.1995 г.), Устава на БЧК и Правилника за устройството и дейността на ПСС.

 

Медицински Център СпортМед
http://www.sportmed.bg/

Медицински център СпортМед е специализирано заведение, в което се извършва цялостен набор от дейности, целящи профилактика и цялостно възстановяване след заболяване.
 
Медицински център СпортМед помага на пациентите да се върнат възможно най-бързо към практикуване на любимия си спорт или ежедневна физическа активност.